Organización Queretana se consolida como partido político, afirma IEEQ.