Garantiza USEBEQ jornadas de regularización para evitar rezago educativo por contingencia sanitaria.